Algemeen

Als u een fotoreportage aangaant bij Ellen Sonck Photography, dan kiest u voor de stijl en technieken van deze fotografe.
Bij het boeken van een dienst bij Ellen Sonck Photography gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met de algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden en tarieven kunnen altijd aangepast worden door de fotografe. Boeken is mogelijk via e-mail, facebook of de website. Telefonisch of mondelinge afspraken moeten altijd schriftelijk worden bevestigd. Na elke boeking krijgt de klant een factuur via mail die vóór de fotoreportage/workshop betaald moet worden. De fotografe kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke of materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoreportage of workshop.
De auteursrechten en vermogensrechten blijven ten alle tijde in bezit van Ellen Sonck Photography.

Fotoreportage

Een fotoreportage gaat door op een locatie, die de klant en fotografe zijn overeen gekomen. Een fotoreportage kan bij slecht weer (regen, storm of hevige mist) verplaatst worden. Dit wordt ten laatste op de ochtend van de geplande shoot beslist.
Verplaatsen door weersomstandigheden kan door de fotograaf beslist worden, hier wordt er gekeken om dan ook meteen een nieuwe datum te voorzien van de reportage. Vaak wordt in de winterperiode meteen een rezervedatum afgesproken, in geval van slecht weer zal de reportage dan ook om de rezervedatum doorgaan.
Bij afzeggen door de klant van de reportage, ongeacht welke reden, wordt bij meer dan 7 dagen voor de reportage wordt 50% van het totaalbedrag terugbetaald. Bij minder dan 7 dagen voor de reportage wordt de reportage niet terugbetaald, enkel de vervoerskosten worden wel terugbetaald. Deze afspraken kunnen voor de fotografe vaak moeilijk terug ingevuld worden en worden ingehouden voor onder andere administratieve kosten en het vrijhouden van de planning.

De betaling van een reportage gebeurt om het moment van de boeking via overschrijving, ten laatste 14dagen na facturatiedatum. Indien de shoot binnen de 14 dagen zal doorgaan wordt op moment van de reportage het verschuldigde bedrag betaald.
Alle prijzen van de fotoreportages zijn exclusief vervoerskosten, tenzij anders vermeld.
Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant, Ellen Sonck Photography het recht om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, eigen gebruik, fotowedstrijden, meedelen met magazines, evenementen en workshops.
Indien hier bezwaar op is moet de klant dit voordien duidelijk en schriftelijk voorleggen. Klanten die helemaal geen foto's openbaar willen hebben kunnen mits overleg en een kleine oplage die onderling besproken wordt dit krijgen.

Ellen Sonck Photography kan in geen enkele vorm worden aangesproken bij situaties waar overmacht (zoals fille, staking, auto-pech, ongeval, materiaal schade door derden, ziekte of crashen van electronica) ervoor zorgt dat de dienst niet kan worden verwerkt of voldaan worden aan de klant. In een dergelijke situatie kan tot een overeenkomst gekomen worden.

Foto-dagen of Stal-reportages

Bij een foto-dag of stal-reportage wordt ook vooraf het gehele bedrag betaald om zekerheid van de route te kunnen garanderen. Na het betalen is de inschrijving definitief. Verder gelden alle voorwaarden die onder 'reportage' vermeld staan.
Het voordeel van een foto-dag of stal-reportage is dat de fotoshoot (bijna) geen vervoerskosten bevat. Mits grote afstanden, kan een vaste extra vervoerskosten-toelage gevraagd worden.
Per pakket wordt er door de fotografe een richtlijn van duur van de shoot aangegeven, er kan eventueel uitloop zijn.
Met een foto-dag of stal-reportage duurt de verwerking van alle foto's langer, naar gelang de drukte en hoeveelheid reportages zal een maximale verwerkingstermijn worden aangegeven.

Portfolio & Win Reportages

Indien een reportage doorgaat voor de portfolio van de fotograaf worden er geen reportage-kosten aangerekend, Wel kunnen er vervoerskosten aangerekend worden. Bij een portfolio reportage zal de klant steeds enkel digitale web bestanden met logo ontvangen. Aantal foto's is afhankelijk van voordien afgesproken.
Bij een gewonnen reportage via sociaal media of andere mogelijkheden, zal de voorwaarden bij de gewonnen reportage vermeld staan bij het artikel om de reportage te winnen én zullen meegedeeld worden op moment met contact van de winnaar. Dit kan verschillen van win tot win actie. Bij een gewonnen reportage wordt een cadeaubon opgestuurd of meteen een reportage gepland. Indien er geen bon wordt opgestuurd kan de gewonnen reportage vervallen na 6maanden na bekendmaking van de winnaar.
Een portfolio of gewonnen reportage kunnen in geen geval in geld worden omgezet of in terugbetaling gevraagd worden.
De voorwaarden zullen altijd bij de win actie, oproep of/en contactopname meegedeeld worden en dan ook gelden als aanvulling van deze voorwaarden.

Workshops

Bij een workshop wordt vooraf het hele bedrag betaald of inschrijvingsgeld gevraagd om zekerheid van de deelnemers voor de workshop te kunnen garanderen. Na het betalen is de inschrijving definitief. Bij afzeggen van de deelname, ongeacht welke reden, meer dan 7 dagen voor de workshop wordt 80% terugbetaald, of het inschrijvingsgeld ingehouden. Bij minder dan 7 dagen voor de workshop, ongeacht welke reden, afgezegt wordt 30% van het bedrag terugbetaald of 50% van het totaalbedrag aangerekend.
Workshops gaan altijd de dag door van planning. De workshop kan enkel afgelast worden bij hevige regen of wind door Ellen Sonck Photography zelf. Indien dit gebeurt voor de workshop plaatsvindt wordt er geen teruggave van het workshopbedrag gegeven maar krijgen de deelnemers een waardebon om alsnog te gebruiken om met een andere workshop deel te nemen naar keuze. Indien het tijdens de workshop hevig begint te regenen of wind opkomt dat het onverantwoord is om de workshop verder voort te zetten, kan er een nieuwe data voorzien worden om de praktijk fotografie voort te zetten/ te hernemen in bespreking met alle deelnemers.

De klant mag geen cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal van Ellen Sonck Photography, aan derden af staan of in gebruik geven. De foto's die door de klant-fotografen werden genomen van de modellen tijdens een workshop, zijn eigendom van de klant-fotograaf. Er moet wel zelf toestemming vraagd worden aan de modellen ivm gebruik en doeleinden van de foto's door de klant-fotograaf.
Bij posten op sociaal media en etc, met foto's die tijdens de workshop gemaakt zijn, moet Ellen Sonck Photography vermeld worden. Dit zijn foto's die gemaakt zijn met middelen die tijdens de workshop gegeven zijn, die daarom niet altijd in bezit zijn van de klant-fotograaf.
Bij privé-workshops en meeloop-workshops kan een grotere flexibiliteit gehanteerd worden omdat deze verplaatst kan worden door bijvoorbeeld weersomstandigheden. Bij het effectief afzeggen, zonder nieuwe datum af te spreken gelden dezelfde voorwaarden.
Bij volgen van een workshop mag je zelf niet binnen de 30 dagen een gelijkaardige workshop geven met dezelfde doelstellingen of doeleinden.

De foto's

De foto's worden meegegeven na betaling van de reportage of nabestellingen. De wachttijd voor ontvangst van de foto's kunnen varieëren, standaard is dit rond de 14 dagen. Bij drukke perioden met veel fotoreportages, foto-dagen, stal-reportages, workshops en evenementen kan dit tot 6 weken zijn. De foto's worden gekozen door de fotograaf en bewerkt vóór september 2017. Vanaf september 2017 wordt 1 foto gekozen door de fotograaf als preview en mogen de andere foto's gekozen worden door de klant. Foto's die niet door de klant zijn gekozen mogen alsnog door de fotograaf bewerkt en gebruikt worden.
Nabestellingen zijn mogelijk op een apparte, met wachtwoord beveiligde pagina op de website.
De bezichtings-foto's die getoond worden op de nabestelpagina, zijn onbewerkt, duidelijk gewatermerkt en mogen in geen geval (openbaar) gebruikt worden.
De klant dient altijd een vermelding te gebruiken op sociale media of andere publiciteitsmogelijkheden van de fotografe.
Er mag in geen geval zelf foto's bewerkt worden, bijgesneden of het logo verwijderd worden, ook het inscannen van afgedrukte foto's.
Wil je een foto gebruiken als profielfoto of bijsnijden voor Social Media? Vraag hier TOESTEMMING voor. Indien het logo zou wegvallen wordt deze GRATIS aangepast.
Foto's die verkocht worden zonder logo zijn enkel en alleen voor eigen (persoonlijk) gebruik. Voor commercieël gebruik gelden andere voorwaarden en prijzen. Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciele) bedrijven zonder toestemming. Indien er niet bij iedere vorm van publicatie een vermelding staat naar 'Ellen Sonck Photography' of www.ellensonck.be' kan de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
De auteursrechten van de foto's blijven ten alle tijde in bezit van Ellen Sonck Photography. U kunt digitale bestanden of afdrukken kopen, maar niet de auteursrechten hiervan.
Indien foto's worden doorgegeven vanuit Ellen Sonck Photography voor publicatie aan een ander bedrijf, nieuws of magazine zal de klant op de hoogte worden gehouden indien deze effectief gepubliceerd wordt/is.

Nabestellingen

Nabestellingen worden altijd via facturatie betaald. Een bestelling is pas geplaatst na betaling en wordt ook dan pas verwerkt. Deze bestellingen dienen binnen de 30dagen na facturatie betaald te worden. Anders vervalt de facturatie en dient u uw bestelling opnieuw door te geven.
Afdrukken en wand-decoratie word met veel zorg professioneel verwerkt. De uitvoering hiervan word bij externe drukkers zo snel mogelijk doorgegeven na betaling, deze wordt via hen verzonden of via de fotograaf.
Alle betalingen, diensten, verkopen die via de post doorgaat, is de Ellen Sonck Photography niet verantwoordelijk voor beschadigingen of verlies van de bestelling die verzonden is vanaf deze is afgeleverd bij het postkantoor. Indien een postverzekering gewenst is kan deze aangerekend worden.
De wachttijd bedraagd voor de afdrukken en wand-decoratie meestal 14 dagen na ontvangst van betaling tenzij in verlof-perioden besteld/betaald is geweest, dan wordt de bestelling pas verwerkt na de verlof-periode.

Cadeaubon of kortingsbonnen

Een cadeaubon wordt altijd betaald voor de uitgave. De koper van de bon kiest een pakket-bon of betaald een bedrag-naar-keuze-bon. Een cadeaubon is 6 maanden geldig na betaling van de koper, de bon is verlengbaar indien voor de vervaldatum contact is opgenomen. Indien de bon niet voor vervaldatum is ingewisseld of de dienst heeft geboekt (dienst zelf kan later plaatsvinden), is deze 50% van waarde. Een vervallen bon is dus alsnog een waarde. Elke bon heeft zijn nummer om tracking te kunnen doen op de bon. Een bon moet telkens afgegeven worden bij de afspraak en moet vooraf bij boeking vermeld worden.
Een cadeaubon kan niet terug worden ingewisseld voor geld. Meerdere cadeaubonnen kunnen gecombineerd worden.
De cadeaubonnen zijn enkel geldig op diensten en niet op de goederen van de webshop.

Kortingsbonnen worden niet geruild voor geld. Deze bonnen kunnen gebruikt worden op een reportage of nabestellingen, wat de bon aangeeft. Deze kortingsbonnen kunnen niet gecombineerd worden met een cadeaubon of met andere kortingsbonnen. Slechts 1 kortingsbon per betalende klant, per reportage mogelijk. Deze kortingsbonnen zijn altijd geldig zolang de voorraad strekt.

Kledijverhuur

Ellen Sonck Photography doet ook kledijverhuur om tijdens fotoreportages te gebruiken. Deze kedij bezit een verhuur-bedrag, naar waarde van de kledij. Bij schade of niet-uitwasbare vlekken aan de kledij kan tot 300% van het verhuurbedrag aangerekend worden om te herstellen of nieuwe/vervang kledij aan te kunnen kopen. Alle verhuren worden contractueel getekend om misbruik te voorkomen. De keuze wordt vooraf gemaakt en meegedeeld, enkel de kledij naar keuze wordt meegebracht. De verhuurkledij wordt door de fotografe meegebracht en terug mee genomen. De kledij wordt na elke reportage netjes gewassen, nagekeken en eventueel hersteld. Deze kledijverhuur is optioneel bij een fotoreportage en wordt betaald op het moment van de reportage omdat de kledij ook moet passen voor de klant. Daarom wordt kledij op moment van de reportage betaald en niet vooraf.

Verhuren van kledij zonder een reportage te boeken is ook mogelijk. De kledij dient opgehaald en teruggebracht te worden te Brugge. Bij moment van ophalen wordt het volledige huurbedrag + waarbog die afhankelijk is van kledij betaald. De kledij dient ongewassen teruggebracht te worden. Om moment van terugbrengen wordt de kledij bekeken op beschadigingen. Bij beschadigingen kan een deel naar waarde van de herstelling tot de volledige waarborg ingehouden worden. De duur van de verhuur wordt altijd onderling besproken, standaard is dit 7 dagen. Indien zonder vooraf afgesproken later wordt teruggebracht, kan ook een deel van de borg worden ingehouden.

Privacy

De fotografe mag vragen naar gegevens zoals namen, e-mail, adres en telefoonnummer om zo optimaal te kunnen werken. Deze gegevens worden bewaard en worden niet aan derden toegekend zonder toestemming.
Bij het niet willen vrijgeven van namen, locatie of datum op sociaal media of andere publiciteitsmogelijkheden maar de foto mag gepubliceerd worden, moet dit vooraf worden gemeld.

Klachten

Klachten inzake geleverde diensten/producten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na uitvoering/levering schriftelijk worden medegedeeld. Bij tijdige en gegronde klachten kan de fotografe eenmalig een contract opmaken om de fotoshoot gratis over te doen, mits betaling van de vervoerskosten. Gezien de persoonlijke aard van deze diensten worden in geen geval overgegaan tot terugbetaling tenzij de fotograaf doorovermacht de foto's van de reportage niet kan leveren aan de klant. Afgekeurd werk kan binnen een redelijke termijn en mits de bewerking mogelijk is voor de fotografe én zij hiermee instemt, herwerkt worden. Er wordt niet ingegaan op de vraag naar 'ruilen' van foto's of extra gratis foto's bij ontevredenheid van de keuze door de fotograaf. Er kunnen altijd foto's bijgekocht worden op de nabestelpagina.

Webshop

  1. Herroepingsrecht

1.1. De onderstaande bepalingen gelden enkel voor klanten die in de hoedanigheid van consument producten of diensten online aankopen.

1.2. De klant heeft het recht om de aankoop van fysieke producten (bv. kalender) te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de bevestigingsmail van de bestelling ontvangen heeft.

1.3. Het herroepingsrecht geldt evenwel niet voor dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst, indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument.

1.4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Ellen Sonck Photography via een ondubbelzinnige en schriftelijke verklaring (per post of per e-mail) en binnen de wettelijk bepaalde termijn van 14 kalenderdagen op de hoogte stellen van de beslissing tot herroeping.

1.5 De aangekochte producten moeten uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de mededeling van de beslissing tot herroeping teruggezonden worden naar Ellen Sonck Photography. Alle kosten voor het terugzenden van de goederen komen steeds voor rekening van de klant.

1.6. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd en/of beschadigd is, behoudt Ellen Sonck Photography het recht om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen. Enkel producten in originele verpakking, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

1.7. Na ontvangst en nazicht van de herroepen producten heeft Ellen Sonck Photography 14 kalenderdagen om de aankoopprijs (exclusief de verzendingskosten) terug te betalen. De terugbetaling gebeurt steeds met hetzelfde betaalmiddel zoals de oorspronkelijke transactie.

Extra ivm levering?
Als plaats van levering geldt steeds het adres dat de consument bij de bestelling kenbaar heeft gemaakt.

Voor goederen aangekocht via de website is er een leveringstermijn van 5 werkdagen.
Elke leveringstermijn meegedeeld aan de klant heeft een louter indicatief karakter. Ellen Sonck Photography staat garant voor kwalitatief werk en heeft bijgevolg het recht om de oplevering uit te stellen, zonder dat dit enig verzuim uitmaakt of haar aansprakelijkheid op enigerlei wijze in het gedrang brengt. In het bijzonder kan de leveringstermijn voor bestellingen van prints en canvassen afwijken aangezien deze geleverd worden door een externe leverancier.

Een overschrijding van de indicatieve leveringstermijn doet in hoofde van de klant geen enkel recht op opschorting of ontbinding van de overeenkomst, dan wel enige schadevergoeding, ontstaan.